Jaarvoorspelling

Elk jaar trek ik via het Boeddhistisch orakel een jaarvoorspelling. Eigenlijk kun je deze pas goed begrijpen als het jaar voorbij is. Soms snap ik er zelf ook niet veel van maar als ik het orakel dan later teruglees vallen de puzzelstukjes vanzelf in elkaar. 

Jaarvoorspelling voor het jaar 2022

Als ik ga kijken naar het jaar 2022 wordt dit geen gemakkelijk jaar. We blijven "hangen" in de ons opgedrongen angstgevoelens vanwege Corona en andere ziekten. Dit kan zelfs zo ver gaan dat dit naar overdrijving gaat neigen met alle negatieve gevolgen van dien. We kijken elkaar met nog meer achterdocht aan en de mug wordt niet één olifant maar een hele kudde. Dit gedrag is hardnekkig en koppig en kan lang aanhouden.

Anderzijds is dit een jaar waarop financiële aangelegenheden uit elkaar spatten. Ik zie veel faillissementen komen en ook echtscheidingen. Gevoelens kunnen op de één of andere manier niet meer met elkaar gedeeld worden of worden uitgesproken. Dit leidt tot verregaande verwijderingen. Het wordt het jaar van de muggenzifters, de doemkijkers en de onruststokers. Het jaar van de financiële uitbuiting, gericht op andermans angst. Ik geef hierbij het simpele voorbeeld van van Lienden en de mondkapjes affaire. Het is het misbruik maken van andermans emoties om jezelf te verrijken. Ook dat zie ik dit jaar weer plaatsvinden. Misschien niet zozeer met de mondkapjes maar zeker ook op ander gebied. Echter de waarheid komt ook tevoorschijn. Het wordt dus een jaar waarop we op ONSZELF moeten letten en niet moeten zeuren. Want juist door dit gezeur wordt er meer leed ervaren dan nodig is.

Het wordt ook een jaar van nieuwe uitdagingen. We durven weer meer te ondernemen en het buitenland ligt hiermee in verband. We hebben in 2021 minder doden door geweldpleging gezien maar dat neemt dit jaar weer toe. Alles bij elkaar gaan mensen weer meer zoeken naar zichzelf en hoe ze hun eigen leven een positieve wending kunnen geven. Onrust zorgt ook voor een bepaald bewustzijn waardoor we meer contact krijgen met het eigen ik. Dat is een verbinding die innerlijke rijkdom biedt en die kan leiden naar gunstige vooruitzichten. Plannen worden gesmeed en verder uitgevoerd. Zelfs als het eindresultaat nog even op zich laat wachten, worden er toch goede funderingen gelegd voor een stabiele toekomst.

Op financieel gebied krijg ik nog veel zorgen te zien. De staatssteun is een leugen. Je bent er even mee geholpen maar het terugbetalen (wat in de komende maanden terugVORDEREN zal worden) brengt nog velen in de problemen. De verwachtingen mogen hoog gespannen zijn maar beloften zullen niet worden vervuld. Dit leidt tot emotionele spanningen en juridische procedures. Muziek en klanken kunnen een goede afleiding zijn en zijn nodig om de geest meer te ontspannen als je niet ten onder wilt gaan aan de zorgen. Het vechten tegen de bierkaai heeft geen zin. Het nuchter bekijken van alle mogelijkheden werkt stukken beter.

De veranderingen kunnen zeer heftig zijn maar uit deze vechtlust komt wel iets goeds tevoorschijn. Zeker op de langere termijn en dan kijk ik ook wat verder dan alleen dit komende jaar. Het is als een zaadje wat tijd nodig heeft om tot volledige wasdom te komen. Het samengaan in zaken zal goed zijn. Ik zie dan ook veel fusies komen die een goede uitwerking zullen hebben. De handen ineen slaan werkt alleen maar positief. Daardoor kunnen zaken veel eerder worden opgelost dan in eerste instantie werd verwacht. Dat wil niet zeggen dat alle strijd dan gestreden is. Ik krijg nog veel boosheid door met name gericht op onze regering. Van daaruit zie ik beslissingen komen die kant noch wal raken, veroorzaakt uit een grote ondeskundigheid. De boosheid zal zich ook gaan richen op de Europese Unie die met onbenullige wetjes aan komt dragen die eerder vernederend zijn dan opbouwend. Het onbegrip richting burgers wordt groter en dat heeft wel degelijk een keerzijde van grote onrust.

In familieverband zie ik nog veel onrust ontstaan in verband met kinderen. Toch moet ook daar niet meer gepiekerd worden dan nodig want juist uit negativiteit komt ook een grote positiviteit tevoorschijn. Kinderen zijn nu eenmaal niet gek en gaan ook ontdekken welke wegen ze kunnen gaan bewandelen. Neem dus een afwachtende houding aan. Begeleid in plaats van hervorm. Het gezin en familie zijn verder een bron van liefde en warmte. Veel gezelligheid is te verwachten als je elkaar opzoekt en samen dingen onderneemt.

Let wel wat op de financiën want ik zie ook wat gerechterlijke verwikkelingen komen. Ga dus geen geld verkwisten met feestvieren, dure uitjes of vakanties maar houd het nog even achter de hand. Dat geeft meer rust omdat familieleden (zeker kinderen) meer geld gaan kosten dan nu is te overzien.

Dat wil niet zeggen dat alles kommer en kwel is dit jaar. Het Corona gebeuren en de daarbij behorende varianten (en dat zijn er nogal wat) gaan griepachtige verschijnselen krijgen en worden verder overwonnen. Dat zag ik vorig jaar ook al maar deze trent wordt nu verder doorgezet. Dit zorgt weer voor een gevoel van herborenheid. Echter in woordelijk opzicht moet er voor worden gezorgd dat woorden netjes worden afgewogen alvorens ze de mond uitkomen. Juist verwijten en aanmerkingen kunnen banden vervreemden en scheiding tot gevolg hebben. Als we elkaar meer respecteren wordt het een beter jaar en krijgen we allemaal onze eigen kansen. Afgunst en haatgevoelens leiden echt nergens toe.

Op het gebied  van werkzaamheden zie ik zware verantwoordelijkheden op financieel gebied liggen. Meer nog dan men denkt omdat er nog wat addertjes onder het gras zitten.  Ga dus niet hals over kop nieuwe ondernemingen aan (ook geen nieuwe werkomgeving) alvorens je alle voor en tegens zorgvuldig hebt afgewogen. Beloften worden niet nagekomen, ook niet als ze zwart op wit op papier staan. Blijf hierbij jouw hersens gebruiken want misleiding ligt overal omheen. Stel jouw verwachtingen dus niet te hoog. In bepaalde zaken moet nieuw geld gestoken worden maar dat zorgt wel voor het nodige succes. Daarnaast zie ik ook contracten die ontbonden gaan worden, al dan niet via rechtzaken. Op zich is dit een goede vooruitgang, want hoe verder het jaar vordert, hoe groter het succes zal zijn. Mazzeltjes zijn te verwachten. Het gevoel dat jij je vrij kunt maken van al te bindende afspraken en de daarbij behorende emoties. Kies dus heel bewust en weloverwogen voor jezelf en dat zal zeer goed uitpakken.

Binnen relaties zie ik warme vriendschappen komen. Wanneeer je een partner hebt waar je van houdt, kies dan ook zorgvuldig de woorden die je zegt als je geen verwijdering wilt. Probeer je te verplaatsen in die ander. Dat is gemakkelijker om diens standpunt goed te kunnen begrijpen. Op die manier kun je spanningen ontwijken. Ook op financieel gebied moeten jullie elkaar duidelijkheid geven. Als iets niet kan, doe het dan niet. Ga niet je zinnetje doordrammen want dat geeft herrie. Uitpraten en bijleggen. Dat schept een hele hechte band en leidt naar een gelukkig gezinsleven. Ook in vriendschappen speelt duidelijkheid een grote rol. Het is overigens zelfs niet uitgesloten dat er een verhuizing komt naar een andere woonplaats. Zet de deur open voor nieuwe ondernemingen. Weloverwogen en goed doordacht geeft dit een zeer goed resultaat. Ook voor beginnende relaties.

Wat nog niet direcht zichtbaar is maar wat wel aan het rommelen is, zijn overtollige emoties. Ik heb hier al eerder in dit verhaal voor gewaarschuwd. Ik kijk hierbij ook naar begrippen als burn out en overspannenheid. Juist deze emoties leiden vaak tot heftige spanningen en ruzies. Opgekropte boosheid krijgt alle kans om uit te groeien tot vulkaan uitbarstingen. Dit alles staat ook in verband met gezondheid, maar meer met het geestelijke gedeelte dan het lichamelijke. Onrust, door mededelingen die al te serieus worden genomen, hebben ook een negatief resultaat. Laat mensen kletsen en reageer niet overal op. Het is nergens voor nodig. Gebruik jouw hersens. Meer nog dan jouw gevoel. Veel zaken kunnen gewonnen worden door water bij de wijn te doen. Als iets niet direct lukt, dan komt dit later wel. Dram niet door. Plannen kunnen misgaan maar dat heeft een reden. Dat hoeft niet direct negatief te zijn. Heb geduld, heel veel geduld. Het komt heus wel goed.

Ook veranderingen door onverwachte oorzaken. Wat wil je ermee? Dram jouw zin niet door als het eventjes wat anders loopt. Leer van wat de situatie jou dan aangeeft. Soms loopt iets totaal anders. Ken je dat verhaal van het vliegtuig wat je net miste? Verder hoef ik toch niets te zeggen! Je kunt altijd overschakelen op een nieuwe levenswijze. Oordeel en veroordeel niet voor je alles goed hebt overzien. Het is niet de bedoeling dat je spijt moet krijgen van ondoordachte handelingen. Complicaties zijn tijdelijk. Je overleeft het wel.

Een beweeglijke en wat chaotisch jaar maar met een heleboel positieve wendingen als......  je tenminste niet alleen jouw gevoel gebruikt maar zeker ook jouw hersens. De grootste zorg vind ik hier de geestelijke gezondheid omdat juist door het vele piekeren geestelijke rampen voorkomen die nergens voor nodig zijn. Dat zijn dan harde levenslessen waar je veel van kunt leren (als je dit ook maar wilt/doet). Wanneer je nuchter met beide benen op de grond blijft staan, nuchter gaat bekijken wat jouw nieuwe mogelijkheden zijn, mag je dit jaar 2022 met genoegen gaan afsluiten. Niet alles zal bereikt worden maar moet dat dan? Het mag geen jaar van dwangmatigheid worden. Maak het een jaar van goede beslissingen met succes van. Dan kom je verder.

Ook op het gebied van vriendschappen krijg ik veranderingen te zien. Mensen zullen zich anders voordoen dan ze in werkelijkheid zijn en je moet je zeker niet verplicht voelen om bepaalde banden aan te houden die niet goed aanvoelen. Je hoeft vrienden die zich tegoed doen aan hun eigen verslavingen niet te steunen. Je bent niet verantwoordelijk voor hen. Dat zijn ze voor zichzelf. Onthoud dat hier medelijden een vorm van zelfmoord is. Het mag verdrietig zijn maar na een paar weken ben je daar volledig overheen. Laat die mensen los die feitelijk niet meer bij je horen. Vrienden die beloften doen en niet nakomen hoeven geel deel uit te maken van jouw bestaan. Vertrouw hierbij op jouw eigen intuïtie. Deze is betrouwbaarder dan de mooie woorden die sommige mensen gebruiken om jou maar over te halen om te doen wat zij willen.

Op het gebied van gezondheid ben ik banger voor depressief gedrag van voor het Corona gebeuren. De depressieve stemmingen zijn overigens wel vaak het resultaat van dat hele pademie gedoe. Ik zie  hier ook plotselinge dipjes die opeens de kop opsteken. Hetzij dat je dingen hoort of dingen ziet die je gelijk in een mineurstemming brengen. Meditatie, rust nemen voor jezelf, ontspanning en wandelingen kunnen een zeer rustgevende uitwerking hebben. Rust is nodig om goede beslissingen voor jezelf te nemen. Wanneer je ontevredenheid voelt ga daar dan niet aan voorbij maar kijk waar het vandaan komt. Dan kun je er iets aan doen. Misverstanden zorgen voor lichamelijk en geestelijk ongemak, maar dat is niet nodig als je eens rustig de tijd neemt om alles te overzien. Juist door het ontbreken van tijd voor jezelf en het nalopen van allerlei andere - vaak onzinnige - toestanden loop jij jezelf volledig voorbij met alle ongemakken van dien. Neem tijd voor jezelf, gun jezelf een goede meditatie, een goed boek of een lekkere film. Denk aan jezelf. Dan kom je dit jaar prima door.

Svati Boers, medium/the old wise mother.

Jaarvoorspelling voor 2021

Heb ik mijn jaarvoorspelling voor 2020 nog beknopter gehouden, nu wil ik het wat uitgebreider doen. Ik zie voor komend jaar zeker lichtpuntjes. Ik heb het hier duidelijk over puntjes en niet over een brede lichtstraal. Dat wil niet zeggen dat we negatief moeten zijn/blijven want het jaar 2021 valt in het Boeddhistisch orakel in het positief denken en handelen. Alles wat positief wordt gebracht heeft groei. Ook als er tussentijds een belemmering of een achteruitgang is. Je doet vier passen vooruit. Als je er dan twee terug moet doen blijven er nog altijd 2 stappen in het vooruit staan. Zo moet je het dus gaan zien.

WAT BRENGT 2021?

Veel financiële zorgen naar aanleiding van het hele Corona gebeuren. Dit heeft naast onkenbaar veel persoonlijk verdriet ook een enorme economische crisis tot gevolg en deze zal veel groter zijn dan ons nu wordt voorgeschoteld. Ik zie veel faillissementen komen. Censuur, want de denkwijze die we moeten volgen zal zijn zoals het ons wordt voorgeschoteld. De opstand daartegen wordt alleen maar groter omdat we niet weten waar we aan toe zijn. Verkeerde voorstelling van zaken zal de onderlinge verstandhouding alleen maar verder verstoren zonder dat er een goede grip op is. Teleurstellingen zijn te verwachten en daardoor ontstaan neerslachtigheid en depressies. Hogere gevoelens sterven af. Geldelijke schulden. Alles bij elkaar zorgt ervoor dat mensen zich niet prettig voelen. Geldelijke onmacht en armoede. De voedselbanken krijgen het druk. Het is heilzaam dat ze er zijn maar in een "rijk" land als Nederland zouden ze niet nodig moeten zijn. Bezittingen vallen in handen van anderen en menige goede (bedrijfs)inzet gaat voorgoed verloren. De huizenmarkt zal als een kaartenhuis in elkaar storten. Door de economische crisis willen mensen wel hun huis kwijt maar zullen kopers moeten afhaken. Het toppunt is nog niet bereikt maar zal niet zo glorieus blijven zoals het nu, eind 2020, is. De banken worden scheutig met het verstrekken van hypotheken. Eigen geld, voor zover dit aanwezig is, zal moeten worden aangesproken. 

Maar toch...... Er komt ook vooruitgang. Nieuwe ondernemingen worden met succes gestart en de vindingrijkheid komt tot een hoogtepunt. Dit zorgt ervoor dat voor velen het gevoel van zekerheid terugkeert omdat men snapt dat ze veel meer in petto hebben dan het voormalige patroon wat ze ooit gevolgd hebben. Dat leidt tot successen die zeker niet verwacht waren en die grote vreugde geven. Maar..... juich niet te vroeg. Alles moet weer vanaf de grond worden opgebouwd en een zaadje geeft geen plant in één nacht. Daar zijn soms weken en maanden voor nodig. Er zullen altijd beslissingen blijven die door anderen (met name de overheid) zullen worden genomen en waardoor velen zich zelfs bedreigd voelen. Maar er komt een glimlach op mijn lippen als ik zie hoe slim mensen zijn en bepaalde regels kunstig weten te omzeilen. Compliment!

Naast faillissementen zie ik ook veel relaties sneuvelen die de druk niet aankunnen. Toch is er vooruitgang en ik zie ook dat het Corona overwonnen wordt. We waren moedeloos van de Spaanse en de Mexicaanse griep maar daar zijn we nu overheen. Dit geldt ook voor Corona in het komende jaar. Dit virus heeft niet alleen veel dood en verderf gezaaid maar heeft als gevolg nog veel depressieve stemmingen. Mensen die jaren keihard gewerkt hebben en alles zijn kwijt geraakt, zien het niet meer zitten. Mede door veel onzekerheid in geldzaken, contractuele verplichtingen en huurovereenkomsten. Er zijn dus veel financiële en gerechtelijke verwikkelingen. Ook beloften die niet zullen worden nagekomen.Hierdoor krijgt drank een belangrijke toekomst met alle gevolgen van dien.

Maar juist in deze tijd leer je de goede vrienden kennen en juist deze banden zullen worden versterkt en verdiept. Daar zit veel plezier in en het elkaar opvangen wordt heel belangrijk. Het is dus niet allemaal kommer en kwel. Laten we spreken van een vooruitgang. Misschien een voorzichtige vooruitgang maar we gaan toch stappen vooruit.

CORONA?

Dit is nog even heel pittig. Men heeft goede  verwachtingen, ook van de vaccins, maar daarin  zijn tegenvallers te verwachten. Dit kan tot strijd aanleiding geven. Burgers pikken het niet meer en voelen zich beduveld. Het volk wordt als het ware verdeeld. De ene helft volgt alles op maar de andere helft gaat de hakken in het zand zetten. Dat kan nog wel eens tot heftige uitbarstingen leiden. Emoties gaan niet vergezeld van begrip en leiden tot buitengewone spanningen. Maar ook hierin komen weer de lichtpuntjes tevoorschijn.

Op het gebied van gezondheid zie ik zeker vooruitgang. Na veel ongerustheid volgt er succes en zal Corona zeker overwonnen worden. Het is een kwestie van afwachten want tijd durf ik hier niet te zeggen. Dit kan tot slopende spanningen leiden maar dat heeft weinig zin. Blijf optimistisch. Als we verder in het jaar komen, gaan we zeker weer de goede kant op en gaan we ook op economisch gebied weer terrein winnen. Er wordt weer met hart en ziel gewerkt aan persoonlijk bezit en het opzetten van nieuwe bedrijven. Grote bedrijven zie ik veel geld gaan inleveren en hun sterkte status zal aanzienlijk worden verzwakt. Zeker als ik kijk naar een bedrijf als de Shell. Het is zeker niet uitgesloten dat dit bedrijf nog eens moet terugvallen op staatssteun. Voor de bevolking komt er een enorme drang om zich weer te bewijzen en dat geeft succes in nieuwe ondernemingen.

BEDRIJFSLEVEN - ECONOMIE

Door deze hele crisis heeft het bedrijfsleven diepe wonden gekregen. Aanmerkelijk dieper dan was/werd gedacht. In de loop van dit jaar zal dit meer dan eens duidelijk worden. Zeker als er juiste cijfers naar buiten komen hoe de zaken werkelijk staan en niet de berichten die wij moeten lezen om onze gemoedsrust te bewaren. De wond is veel en veel dieper dan wordt gedacht. 

Het zijn gekke mensen hoor, die een eigen bedrijf hebben. Er zit een soort power in die ongekend is en die ze weer ingangen biedt naar zaken die ze voorheen nooit zouden hebben gedaan. Dit leidt tot ongekend succes. Er komen dus veel veranderingen, ook in de manier waarop bedrijven zullen worden opgestart en zullen worden geleid. Het wordt een tijd om de deur open te zetten voor nieuwe ondernemingen, temeer daar het virus overwonnen zal worden.

Maar juich niet te vroeg, want niet alles zal van een leien dakje gaan. Er zullen nog tegenslagen en teleurstellingen zijn en onverwachte obstakels. Maar dan kennen we die Nederlanders nog niet. Net als we denken dat ze bij de pakken neer gaan zitten, hebben ze die pakken allang weer opgepakt en zijn ze verder gegaan.

Het is wel heel erg heftig en het zal terugwerken op de geestelijke gemoedsgesteldheid. Ik spreek hier over depressies en zelfverkozen einden. Dromen zijn niet uitgekomen en het verleden blijft als een bal aan het been meereizen. Maar de eigen houding van mensen kan zowel een straf als een beloning gaan inhouden. Geven we op? Dan is het klaar. Gaan we door? Dan komen we weer langzaam overeind. Rustig aan. Opbouwen, tegenslagen verwerken, zowel geestelijk als financieel. Doorgaan en aan het eind van die eindeloze Corona tunnel gloort een succesvol licht. Maar bedenk wel dat je pas aan het begin van de tunnel staat en je moet die hele tunnel nog door.......

AGRESSIE

In het jaar 2020 zag ik al veel korte lontjes. Deze zijn in 2021 nog steeds kort en soms zelfs nog korter. Mede door alle beperkingen zijn mensen zichzelf een beetje kwijt geraakt. Hoe positief je ook bent gebleven; er is een stukje van jezelf verloren gegaan. Veel mensen kunnen dit aan en weten er mee om te gaan maar er is ook nog een andere categorie die dit niet kan. Dit leidt tot veel geweld met de dood tot gevolg. Afrekeningen stapelen zich op. Het is als een vulkaan die uitbarst maar ook een vulkaan komt tot rust en kan dan jaren doorslapen. 

Censuur is een tijdelijke maatregel en burgerlijke ongehoorzaamheid ligt steeds meer op de loer. Maar naarmate de werkgelegenheid weer gaat toenemen en we weer een doel in ons leven gaan krijgen, neemt deze vorm van agressie af. Natuurlijk is agressie nooit helemaal weg. Het is al een eeuwenoud middel om mensen te onderwerpen maar het wordt overzichtelijker. Het meeste geweld komt vooruit vanuit herinneringen en zaken die voorheen hebben plaatsgevonden. Herinneringen aan dat wat verloren is gegaan. 

Met agressie bedoel ik hier ook persoonlijke onmacht wat tot kortsluiting kan leiden. Zaken waar je voorheen aan voorbij ging, roepen nu emoties op. Nog steeds zal er tegenwerking zijn, ook in geldelijke aangelegenheden. De misere die door de Belasting is veroorzaakt door de toeslagenaffaire is en blijft een puinhoop. Dit leidt tot ongekende woede omdat de schuldigen ervan (ook de ministers) buiten schot blijven en dat voelt aan als verraad. 

Maar we komen weer bij onszelf terug. Uitbarstingen komen tot stilstand en het geluk in onszelf keert terug. We komen weer terug in onze eigen gevoelens van zekerheid. Veel buiten zijn geeft ons zinzicht. Dat is iets wat we ook geleerd hebben tijdens de Corona tijd. We gaan weer funderingen leggen voor ons eigen welzijn. Met een goed gevolg.

KORTOM....

Het wordt nog een zeer roerig jaar en we zijn er nog niet. Houd de lichtpuntjes vast en streef er naar. Je kunt ze halen. Je kunt ook blijven stilstaan. Onthoud dat jouw eigen houding zowel straf als beloning kan inhouden. Ga je ervoor of laat je alles los? Niemand kan dit beter beslissen dan jij zelf maar mijn advies is: ga. Je zult overwinnen.

Svati, medium, the old wise mother.