Jaarvoorspelling

Elk jaar trek ik via het Boeddhistisch orakel een jaarvoorspelling. Eigenlijk kun je deze pas goed begrijpen als het jaar voorbij is. Soms snap ik er zelf ook niet veel van maar als ik het orakel dan later teruglees vallen de puzzelstukjes vanzelf in elkaar. 

Jaarvoorspelling voor 2021

Heb ik mijn jaarvoorspelling voor 2020 nog beknopter gehouden, nu wil ik het wat uitgebreider doen. Ik zie voor komend jaar zeker lichtpuntjes. Ik heb het hier duidelijk over puntjes en niet over een brede lichtstraal. Dat wil niet zeggen dat we negatief moeten zijn/blijven want het jaar 2021 valt in het Boeddhistisch orakel in het positief denken en handelen. Alles wat positief wordt gebracht heeft groei. Ook als er tussentijds een belemmering of een achteruitgang is. Je doet vier passen vooruit. Als je er dan twee terug moet doen blijven er nog altijd 2 stappen in het vooruit staan. Zo moet je het dus gaan zien.

WAT BRENGT 2021?

Veel financiële zorgen naar aanleiding van het hele Corona gebeuren. Dit heeft naast onkenbaar veel persoonlijk verdriet ook een enorme economische crisis tot gevolg en deze zal veel groter zijn dan ons nu wordt voorgeschoteld. Ik zie veel faillissementen komen. Censuur, want de denkwijze die we moeten volgen zal zijn zoals het ons wordt voorgeschoteld. De opstand daartegen wordt alleen maar groter omdat we niet weten waar we aan toe zijn. Verkeerde voorstelling van zaken zal de onderlinge verstandhouding alleen maar verder verstoren zonder dat er een goede grip op is. Teleurstellingen zijn te verwachten en daardoor ontstaan neerslachtigheid en depressies. Hogere gevoelens sterven af. Geldelijke schulden. Alles bij elkaar zorgt ervoor dat mensen zich niet prettig voelen. Geldelijke onmacht en armoede. De voedselbanken krijgen het druk. Het is heilzaam dat ze er zijn maar in een "rijk" land als Nederland zouden ze niet nodig moeten zijn. Bezittingen vallen in handen van anderen en menige goede (bedrijfs)inzet gaat voorgoed verloren. De huizenmarkt zal als een kaartenhuis in elkaar storten. Door de economische crisis willen mensen wel hun huis kwijt maar zullen kopers moeten afhaken. Het toppunt is nog niet bereikt maar zal niet zo glorieus blijven zoals het nu, eind 2020, is. De banken worden scheutig met het verstrekken van hypotheken. Eigen geld, voor zover dit aanwezig is, zal moeten worden aangesproken. 

Maar toch...... Er komt ook vooruitgang. Nieuwe ondernemingen worden met succes gestart en de vindingrijkheid komt tot een hoogtepunt. Dit zorgt ervoor dat voor velen het gevoel van zekerheid terugkeert omdat men snapt dat ze veel meer in petto hebben dan het voormalige patroon wat ze ooit gevolgd hebben. Dat leidt tot successen die zeker niet verwacht waren en die grote vreugde geven. Maar..... juich niet te vroeg. Alles moet weer vanaf de grond worden opgebouwd en een zaadje geeft geen plant in één nacht. Daar zijn soms weken en maanden voor nodig. Er zullen altijd beslissingen blijven die door anderen (met name de overheid) zullen worden genomen en waardoor velen zich zelfs bedreigd voelen. Maar er komt een glimlach op mijn lippen als ik zie hoe slim mensen zijn en bepaalde regels kunstig weten te omzeilen. Compliment!

Naast faillissementen zie ik ook veel relaties sneuvelen die de druk niet aankunnen. Toch is er vooruitgang en ik zie ook dat het Corona overwonnen wordt. We waren moedeloos van de Spaanse en de Mexicaanse griep maar daar zijn we nu overheen. Dit geldt ook voor Corona in het komende jaar. Dit virus heeft niet alleen veel dood en verderf gezaaid maar heeft als gevolg nog veel depressieve stemmingen. Mensen die jaren keihard gewerkt hebben en alles zijn kwijt geraakt, zien het niet meer zitten. Mede door veel onzekerheid in geldzaken, contractuele verplichtingen en huurovereenkomsten. Er zijn dus veel financiële en gerechtelijke verwikkelingen. Ook beloften die niet zullen worden nagekomen.Hierdoor krijgt drank een belangrijke toekomst met alle gevolgen van dien.

Maar juist in deze tijd leer je de goede vrienden kennen en juist deze banden zullen worden versterkt en verdiept. Daar zit veel plezier in en het elkaar opvangen wordt heel belangrijk. Het is dus niet allemaal kommer en kwel. Laten we spreken van een vooruitgang. Misschien een voorzichtige vooruitgang maar we gaan toch stappen vooruit.

CORONA?

Dit is nog even heel pittig. Men heeft goede  verwachtingen, ook van de vaccins, maar daarin  zijn tegenvallers te verwachten. Dit kan tot strijd aanleiding geven. Burgers pikken het niet meer en voelen zich beduveld. Het volk wordt als het ware verdeeld. De ene helft volgt alles op maar de andere helft gaat de hakken in het zand zetten. Dat kan nog wel eens tot heftige uitbarstingen leiden. Emoties gaan niet vergezeld van begrip en leiden tot buitengewone spanningen. Maar ook hierin komen weer de lichtpuntjes tevoorschijn.

Op het gebied van gezondheid zie ik zeker vooruitgang. Na veel ongerustheid volgt er succes en zal Corona zeker overwonnen worden. Het is een kwestie van afwachten want tijd durf ik hier niet te zeggen. Dit kan tot slopende spanningen leiden maar dat heeft weinig zin. Blijf optimistisch. Als we verder in het jaar komen, gaan we zeker weer de goede kant op en gaan we ook op economisch gebied weer terrein winnen. Er wordt weer met hart en ziel gewerkt aan persoonlijk bezit en het opzetten van nieuwe bedrijven. Grote bedrijven zie ik veel geld gaan inleveren en hun sterkte status zal aanzienlijk worden verzwakt. Zeker als ik kijk naar een bedrijf als de Shell. Het is zeker niet uitgesloten dat dit bedrijf nog eens moet terugvallen op staatssteun. Voor de bevolking komt er een enorme drang om zich weer te bewijzen en dat geeft succes in nieuwe ondernemingen.

BEDRIJFSLEVEN - ECONOMIE

Door deze hele crisis heeft het bedrijfsleven diepe wonden gekregen. Aanmerkelijk dieper dan was/werd gedacht. In de loop van dit jaar zal dit meer dan eens duidelijk worden. Zeker als er juiste cijfers naar buiten komen hoe de zaken werkelijk staan en niet de berichten die wij moeten lezen om onze gemoedsrust te bewaren. De wond is veel en veel dieper dan wordt gedacht. 

Het zijn gekke mensen hoor, die een eigen bedrijf hebben. Er zit een soort power in die ongekend is en die ze weer ingangen biedt naar zaken die ze voorheen nooit zouden hebben gedaan. Dit leidt tot ongekend succes. Er komen dus veel veranderingen, ook in de manier waarop bedrijven zullen worden opgestart en zullen worden geleid. Het wordt een tijd om de deur open te zetten voor nieuwe ondernemingen, temeer daar het virus overwonnen zal worden.

Maar juich niet te vroeg, want niet alles zal van een leien dakje gaan. Er zullen nog tegenslagen en teleurstellingen zijn en onverwachte obstakels. Maar dan kennen we die Nederlanders nog niet. Net als we denken dat ze bij de pakken neer gaan zitten, hebben ze die pakken allang weer opgepakt en zijn ze verder gegaan.

Het is wel heel erg heftig en het zal terugwerken op de geestelijke gemoedsgesteldheid. Ik spreek hier over depressies en zelfverkozen einden. Dromen zijn niet uitgekomen en het verleden blijft als een bal aan het been meereizen. Maar de eigen houding van mensen kan zowel een straf als een beloning gaan inhouden. Geven we op? Dan is het klaar. Gaan we door? Dan komen we weer langzaam overeind. Rustig aan. Opbouwen, tegenslagen verwerken, zowel geestelijk als financieel. Doorgaan en aan het eind van die eindeloze Corona tunnel gloort een succesvol licht. Maar bedenk wel dat je pas aan het begin van de tunnel staat en je moet die hele tunnel nog door.......

AGRESSIE

In het jaar 2020 zag ik al veel korte lontjes. Deze zijn in 2021 nog steeds kort en soms zelfs nog korter. Mede door alle beperkingen zijn mensen zichzelf een beetje kwijt geraakt. Hoe positief je ook bent gebleven; er is een stukje van jezelf verloren gegaan. Veel mensen kunnen dit aan en weten er mee om te gaan maar er is ook nog een andere categorie die dit niet kan. Dit leidt tot veel geweld met de dood tot gevolg. Afrekeningen stapelen zich op. Het is als een vulkaan die uitbarst maar ook een vulkaan komt tot rust en kan dan jaren doorslapen. 

Censuur is een tijdelijke maatregel en burgerlijke ongehoorzaamheid ligt steeds meer op de loer. Maar naarmate de werkgelegenheid weer gaat toenemen en we weer een doel in ons leven gaan krijgen, neemt deze vorm van agressie af. Natuurlijk is agressie nooit helemaal weg. Het is al een eeuwenoud middel om mensen te onderwerpen maar het wordt overzichtelijker. Het meeste geweld komt vooruit vanuit herinneringen en zaken die voorheen hebben plaatsgevonden. Herinneringen aan dat wat verloren is gegaan. 

Met agressie bedoel ik hier ook persoonlijke onmacht wat tot kortsluiting kan leiden. Zaken waar je voorheen aan voorbij ging, roepen nu emoties op. Nog steeds zal er tegenwerking zijn, ook in geldelijke aangelegenheden. De misere die door de Belasting is veroorzaakt door de toeslagenaffaire is en blijft een puinhoop. Dit leidt tot ongekende woede omdat de schuldigen ervan (ook de ministers) buiten schot blijven en dat voelt aan als verraad. 

Maar we komen weer bij onszelf terug. Uitbarstingen komen tot stilstand en het geluk in onszelf keert terug. We komen weer terug in onze eigen gevoelens van zekerheid. Veel buiten zijn geeft ons zinzicht. Dat is iets wat we ook geleerd hebben tijdens de Corona tijd. We gaan weer funderingen leggen voor ons eigen welzijn. Met een goed gevolg.

KORTOM....

Het wordt nog een zeer roerig jaar en we zijn er nog niet. Houd de lichtpuntjes vast en streef er naar. Je kunt ze halen. Je kunt ook blijven stilstaan. Onthoud dat jouw eigen houding zowel straf als beloning kan inhouden. Ga je ervoor of laat je alles los? Niemand kan dit beter beslissen dan jij zelf maar mijn advies is: ga. Je zult overwinnen.

Svati, medium, the old wise mother.